طولی امواج ماهور درجه یک

آشنایی با محصول طولی امواج ماهور درجه یک

یک روش سنتی که معمارارن جهت تشخیص توپر بودن سنگ مرمریت ماهور آباده استفاده میکنند ضربه زدن با یک جسم فلزی به پشت سنگ مرمریت میباشد که هر قدر صدای حاصل از ضربه زدن به قسمت نسابیده سنگ مرمریت ماهور آباده زیرتر باشد آن سنگ مرمریت داراری تراکم بیشتری میباشد.این سنگ مرمریت بیشتر در فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. از سنگ مرمریت در بدنه راه پله، بدنه پارکینگ، کف واحد ساختمانی میتوان استفاده کرد. سنگ مرمریت در طیف های رنگی وسیعی در کشور ایران تولید و فرآوری میشود.سنگ مرمریت ماهور آباده در امر تولید محصول درجه یک سنگ طولی پیشگام بوده است.