طولی امواج ماهور

آشنایی با محصول طولی امواج ماهور

دیوار پارکینگ چون در معرض ناملایمات جوی قرار ندارد می توان تقریبا از تمام سنگ های ساختمانی در این قسمت استفاده نمود. در فضای پارکینگ چون نور کافی وجود ندارد حتی المقدور باید از سنگ های روشن استفاده شود. همچنین به این دلیل که سقف پارکینگ کوتاه است توصیه می گردد که سنگ ها بصورت عمودی نصب گردد تا ظاهر مرتفع تری فرآهم آورد.با استفاده از سنگهای طولی با عرض ۴۰ سانتیمترمیتوان از آن استفاده کرد.
سنگ طولی مرمریت ماهور آباده جهت اجرا در بدنه راه پله و بدنه پارکینگ و کف پله و کف پاگرد پله نیز کاربرد دارد.