پلاک حکمی امواج ماهور

آشنایی با محصول پلاک حکمی امواج ماهور

سنگ پلاک مرمریت ماهور آباده معمولاً در نماسازی داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد .برای نما سازی در سطوح از سنگ پلاک استفاده می شود. برای تهیه سنگ پلاک، سنگ قله را در کارگاه سنگبری به ضخامتهای مورد نظر و اشکال منظم برش داده و سپس آن را تا حد جلا و آینه شدن ساب می دهند. معمولا سنگ پلاک برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و در نما، کف، پله، کف پنجره، قرنیز ، شومینه و … استفاده می شود.

.سنگهای حکمی

واژه حکمی به آن دسته از سنگ هایی اطلاق می شود که با اندازه مشخص( هم طول و هم عرض) جهت تهیه به کارخانه و یا واحد فروش سنگ سفارش داده می شود. این گونه سفارش بسته به نقشه کار صورت میگیرد