پله امواج ماهور

آشنایی با محصول پله امواج ماهور

انتخاب سنگ پله ساختمان بسیار حائز اهمیت است. سنگ راه پله می بایست قطر مناسب داشته باشد و در مقابل سایش، رطوبت و ضربه مقاوم باشد. سنگ پله بستگی به نوع کاربری ساختمان و فضای مورد استفاده باید انتخاب گردد.

توضیحات بیشتر در مورد پله امواج ماهور

در راه پله ساختمان های اداری، تجاری و آموزشی که رفت و آمد بسیار زیاد است و در ساختمان های مسکونی برای سنگ پله می توان از سنگ های مرمریت، کریستال و گرانیت استفاده کرد. سنگ پله های ورودی ساختمان و محوطه هایی که در فضای باز قرار دارند حتما باید از اصطکاک لازم برخوردار باشند..

تصاویر مربوط به محصول پله امواج ماهور